ปั่นรถจักรยาน[サイクリング]

เมืองโฮกุโตะ เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการขี่จักรยานในหลายโอกาส เช่น เข้าร่วมการแข่งจักรยาน หรือสนุกกับครอบครัว คุณสามารถสัมผัสถึงสี่ฤดูของโฮกุโตะได้จากการปั่นจักรยาน