Category Archives: พระอาทิตย์และคายากาทาเกะ / พื้นที่ภูเขามิซึงากิ

ทุ่งดอกทานตะวันอาเกโนะ[明野ひまわり畑]

อาเกโนะโจ เมืองโฮกุโตะมีระยะเวลาแดดออกนานเป็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น ในฤดูร้อนดอกทานตะวันนับ 600,000 ต้นจะเบ่งบานละลานตาโดยมีพื้นหลังเป็นเทือกเขาแอลป์ตอนใต้

● 20 นาทีโดยรถประจำทางจากสถานี Nirasaki

5664 Asao, Akeno-cho, Hokuto City, Yamanashi


เปิดใน Google Maps

ออนเซ็นมาสุโตมิ[増富温泉]

เป็นออนเซ็นที่อยู่ระหว่างภูเขา รู้จักกันกว้างขวางเนื่องจากเป็นออนเซ็นเพื่อสุขภาพเพราะมีธาตุเรเดียมสูง มีผู้คนมาเยือนมากมาย

● 60 นาทีโดยรถบัสจากสถานี Nirasaki

6438 Hishi, Sutama-cho, Hokuto City, Yamanashi


เปิดใน Google Maps

หมู่บ้านไฮดี้[ハイジの村]

สวนสาธารณะที่สร้างโดยอิงจากอนิเมะยอดนิยม Heidi, Girl of the Alps

● 25 นาทีโดยรถบัสหรือแท็กซี่จากสถานี Nirasaki

2471 Asao, Akeno-cho, Hokuto City, Yamanashi


เปิดใน Google Maps

ภูเขาคินปุ[金峰山]

ตั้งอยู่ที่ชายแดนของจังหวัดยามานาชิและจังหวัดนากาโนะ คุณสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามและดอกชาคุนาเกะ


เปิดใน Google Maps