Category Archives: ฤดูหนาว

ออนเซ็นมาสุโตมิ[増富温泉]

เป็นออนเซ็นที่อยู่ระหว่างภูเขา รู้จักกันกว้างขวางเนื่องจากเป็นออนเซ็นเพื่อสุขภาพเพราะมีธาตุเรเดียมสูง มีผู้คนมาเยือนมากมาย

● 60 นาทีโดยรถบัสจากสถานี Nirasaki

6438 Hishi, Sutama-cho, Hokuto City, Yamanashi


เปิดใน Google Maps

พาโนราม่าโนะยุ[パノラマの湯]

ภูเขาไฟฟูจิหรือท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวที่คุณจะได้ชมจากบ่อน้ำร้อนกลางแจ้งเป็นเสน่ห์ของออนเซ็นแห่งนี้
●เดิน 5 นาทีจากสถานี Kai Oizumi

8240-1 Nishiide, Oizumi-cho, Hokuto City, Yamanashi


เปิดใน Google Maps

ซันเมดุส คิโยซาโตะ สกีรีสอร์ท[サンメドウズ清里]

เป็นสกีรีสอร์ทที่มีหิมะคุณภาพดีตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 1,900 เมตร จากเนินเขาสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิและเทือกเขาแอลป์ตอนใต้

8240-1 Nishiide, Oizumi-cho, Hokuto City, Yamanashi


เปิดใน Google Maps