ซันเมดุส คิโยซาโตะ สกีรีสอร์ท[サンメドウズ清里]

เป็นสกีรีสอร์ทที่มีหิมะคุณภาพดีตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 1,900 เมตร จากเนินเขาสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิและเทือกเขาแอลป์ตอนใต้

8240-1 Nishiide, Oizumi-cho, Hokuto City, Yamanashi


เปิดใน Google Maps