ซอฟท์ครีม[ソフトクリーム]

ซอฟท์ครีมจะอร่อยเป็นพิเศษเมื่อได้ทานพร้อมรับลมสดชื่นของที่ราบสูง ซอฟท์ครีมรสชาติเข้มข้นเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่