ออนเซ็นมาสุโตมิ[増富温泉]

เป็นออนเซ็นที่อยู่ระหว่างภูเขา รู้จักกันกว้างขวางเนื่องจากเป็นออนเซ็นเพื่อสุขภาพเพราะมีธาตุเรเดียมสูง มีผู้คนมาเยือนมากมาย

● 60 นาทีโดยรถบัสจากสถานี Nirasaki

6438 Hishi, Sutama-cho, Hokuto City, Yamanashi


เปิดใน Google Maps