ทุ่งดอกทานตะวันอาเกโนะ[明野ひまわり畑]

อาเกโนะโจ เมืองโฮกุโตะมีระยะเวลาแดดออกนานเป็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น ในฤดูร้อนดอกทานตะวันนับ 600,000 ต้นจะเบ่งบานละลานตาโดยมีพื้นหลังเป็นเทือกเขาแอลป์ตอนใต้

● 20 นาทีโดยรถประจำทางจากสถานี Nirasaki

5664 Asao, Akeno-cho, Hokuto City, Yamanashi


เปิดใน Google Maps