หุบเหวโอจิระกาวะ[尾白川渓谷]

หุบเขาที่คุณจะได้สัมผัสกับบรรยากาศเย็นสบายโดยมีภูเขาไกโคมางะทาเกะเป็นต้นน้ำ ได้ถูกเลือกให้เป็นหนึ่งใน 100 แหล่งน้ำมีชื่อที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น
●นั่งแท็กซี่ 30 นาทีจากสถานี Nagasaka

Yokote, Hakushu-cho, Hokuto City, Yamanashi


เปิดใน Google Maps