เทือกเขาแอลป์ตอนใต้[南アルプス]

เทือกเขาแอลป์ตอนใต้เป็นพื้นที่ภูเขาชั้นนำของญี่ปุ่นที่มีภูเขาสูงราว 3,000 เมตรหลายลูกต่อกัน พืชและสัตว์สำคัญอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ได้รับการจดทะเบียนเป็น UNESCO Eco Park ในปี 2014
คุณสามารถสัมผัสทิวทัศน์ที่สวยงามและธรรมชาติได้ ณ ที่แห่งนี้

Minami Alps National Park