ภูเขาไคโคมะงาตาเกะ[甲斐駒ケ岳]

ปกคลุมด้วยหินแกรนิต ความโดดเด่นนั้นอยู่ที่แหลมด้านบนของภูเขา คุณสามารถเพลิดเพลินกับภูเขาของยามานาชิในมุมมองแบบพาโนรามา 360 องศา


เปิดใน Google Maps