ภูเขาอากะดาเกะ[赤岳]

อากะดาเกะระดับความสูง 2898 เมตรเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของยัตสึงาตาเกะ ผิวภูเขามีสีน้ำตาลแดงจึงเป็นที่มาของชื่อภูเขา จากยอดเขาคุณสามารถมองเห็นวิวพาโนรามา 360 องศาและภูเขาไฟฟูจิ


เปิดใน Google Maps