อุทซึคุชิโมริ[美し森]

เส้นทางปีนเขาซึ่งใช้เวลาประมาณ 15 นาทีจากลานจอดรถไปยังจุดชมวิว ดอกอาซาเลีย ซึ่งจะบานสะพรั่งในเดือนมิถุนายนของทุกปี
● 10 นาทีโดยรถบัสหรือแท็กซี่จากสถานี Kiyosato

8240-1 Nishiide, Oizumi-cho, Hokuto City, Yamanashi


เปิดใน Google Maps