ภูเขาคินปุ[金峰山]

ตั้งอยู่ที่ชายแดนของจังหวัดยามานาชิและจังหวัดนากาโนะ คุณสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามและดอกชาคุนาเกะ


เปิดใน Google Maps