น้ำตกโดริว[吐竜の滝]

น้ำตกที่มีความยาว 15 เมตร สูง 10 เมตรในหุบเขาคาวามาตะงาวะ ไหลผ่านซอกหินอย่างสง่างามราวเส้นไหม
●นั่งแท็กซี่ 10 นาทีจากสถานี Kiyosato

8240-1 Nishiide, Oizumi-cho, Hokuto City, Yamanashi


เปิดใน Google Maps