Oitozakura Cherry Tree

โออิโตะ ซากุระ[大糸桜]

ต้นซากุระใหญ่อายุ 400 ปีที่มีกิ่งก้านย้อยลงมาเสมือนเส้นด้าย แสดงความงามสง่าให้แก่ผู้ชม

●นั่งแท็กซี่ 15 นาทีจากสถานี Kobuchizawa

2767 Shoko, Kobuchisawa-cho, Hokuto City, Yamanashi


เปิดใน Google Maps