หมู่บ้านไฮดี้[ハイジの村]

สวนสาธารณะที่สร้างโดยอิงจากอนิเมะยอดนิยม Heidi, Girl of the Alps

● 25 นาทีโดยรถบัสหรือแท็กซี่จากสถานี Nirasaki

2471 Asao, Akeno-cho, Hokuto City, Yamanashi


เปิดใน Google Maps