ขี่ม้า[乗馬]

โคบุจิซาวะเป็นเมืองแห่งม้า อยู่เชิงเขาทางใต้ของยัตสึงาตาเกะ คุณสามารถเพลิดเพลินกับประสบการณ์การขี่ม้าในป่าได้
●เดิน 10 นาทีจากสถานี Kobuchizawa


เปิดใน Google Maps