ที่ราบสูงคิโยซาโตะ[清里高原]

พื้นที่รีสอร์ทบนที่ราบสูงชั้นนำของญี่ปุ่น มีทั้งฟาร์มและร้านค้าหัตถกรรมมากมาย


เปิดใน Google Maps