ไดงาฮาราจุกุ[台ヶ原宿]

ไดกาฮาระชุกุเป็นเมืองเก่าแบบญี่ปุ่น มีโรงหมักเหล้าญี่ปุ่น ร้านขายขนมญี่ปุ่น เป็นต้น

● 30 นาทีโดยรถบัสจากสถานี Nirasaki

Daigahara, Hakushu-cho, Hokuto City, Yamanashi


เปิดใน Google Maps